LEENDERZ-FONDS voor Financiële Vrij & Blijheid (L4FH-fonds)

Het L4FH-fonds is een fiscale beleggingsinstelling als Fonds Gemene Rekening (FGR). Dit fonds is opgericht voor én door de fondsdeelnemers (hierna: participanten). Het doel van dit fonds is om de participanten te steunen in financieel vrij & blij worden, zijn en blijven op de lange termijn. Het uitgangspunt is dat wij eenieder vermogen vergaren, het in het fonds behouden en laten groeien. Essentieel is dat de participanten juridisch én direct eigenaar zijn van de investering gedaan door en gehouden in het fonds. Een participant bezit dus bedrijven, vastgoed, aandelen, fysiek goud en zilver, digitale valuta en vreemde valuta.

Het doel van het fonds is om ons vermogen in de eerste plaats te beschermen en het in de tweede plaats aan het werk te zetten, om een jaarlijks rendement van 3,00% tot 6,25% of meer te behalen. Natuurlijk hopen wij op 15% ;-) Op termijn kunnen de deelnemers leven van het rendement uit hun inleg en dat maakt financieel vrij... en blij!

De naam L4FH staat voor het Engelse: LEENDERZ Fund for Financial Freedom and Happiness. De 'L', de vier keer 'F' en de 'H' vormen L4FH.

Over ons

Dit fonds is opgericht door Hjalmar Leenders als vermogensbeheerder en Martijn Dunant Maurits als controleur van de beheerder. Beide leven van een stabiel inkomen door salaris. Hjalmar is een Senior Adviseur Informatiebeveiliging & Privacy Compliance. Martijn is een advocaat gespecialiseerd op de gebieden belastingrecht en strafrecht.

Het fonds is opgericht als Fonds Gemene Rekening. Daarmee zijn de deelnemers, formeel gezegd de participanten, direct en zelf de eigenaren van het fonds. Iedere deelnemer bezit het percentage van het fonds dat overeenkomt met diens aandeel in het fonds. De uitkering van rendement gebeurt ook aan de hand van het percentage van het aandeel dat een deelnemer in het fonds heeft. Simpel, eerlijk, gelijkwaardig, navolgbaar en helder.

Het fonds is gestart vanuit het gedachtegoed en de principes uit oude wijze geschriften en de boeken: 'The Richest Man in Babylon' en 'Rich Dad Poor Dad'. De door ons gewaardeerde principes vinden wij niet toegepast in bestaande (commerciële) beleggings- en pensioenfondsen. Dit heeft Hjalmar en Martijn er in 2016 toe aangezet om het LEENDERZ-FONDS voor Financiële Vrij & Blijheid voor iedereen op te richten.

Principes van het fonds

- Wij handelen met integriteit, gelijkheid en compassie.
- Het beheerde vermogen is voor veel deelnemers hun pensioen. Het beschermen, behouden van het vermogen heeft de hoogste prioriteit.
- Risicobeheersing heeft de eerste prioriteit. Het groeien van het vermogen heeft de tweede prioriteit.
- Het fonds is voor alle deelnemers 100% transparant.
- Het fonds houdt 100% reserves aan.
- Investeringen en beleggingen worden gedaan voor de lange termijn (geen speculatie).
- Het fonds leent voor geen enkel doel geld (behalve hypotheek bij vastgoed aanschaf).
- Het fonds is 100% auditeerbaar door een RA en/of RE, de verspreidingskring zijn alle deelnemers.
- De beloning voor de beheerder/houder is 0,128% van het beheerde vermogen op jaarbasis.
- De beheerder zorgt voor minimale bank-, transactie-, operationele en facilitaire kosten.

Compliance

Het fonds is compliant aan Nederlandse en Europese wet en regelgeving
- Wet op vennootschapsbelasting 1969
- Wet vennootschapsbelasting FGR 2015
- NEN-ISO 27001 informatiebeveiliging
- Wet bescherming persoonsgegevens