LEENDERZ-FONDS voor CryptoCurrencies (LFCC)

LEENDERZ-FONDS voor CryptoCurrencies is een fiscale beleggingsinstelling als Fonds Gemene Rekening (FGR). Dit fonds is opgericht voor mensen en organisaties die de komende jaren de vruchten willen plukken van de stijgende koersen van cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ether en Litecoin.

Het kopen, verkopen, verplaatsen en houden van cryptocurrencies is abstract, complex, tijdsintensief en riskant. LEENDERZ ontneemt deze zorgen. LEENDERZ heeft de kennis en kunde van cryptocurrencies, de blockchain en cybersecurity in huis om goede zorg te dragen voor het ingelegde vermogen. De cryptocurrency-sleutels worden versleuteld en in zogenoemde 'koude opslag' opgeslagen Hierdoor kan dit vermogen niet door middel van een hack of fysieke inbraak gestolen worden. De beheerder van het fonds is adviseur informatiebeveiliging. Hij draagt er zorg voor dat de benodigde informatiebeveiligingsmaatregelen in werking zijn.

Dit fonds geniet van de sterk stijgende koersen van de cryptocurrencies in de komende jaren, echter kunnen de koersen ook sterk dalen. In het ergste geval valt de stroom uit en stopt internet. Dit maakt dat het fonds voor cryptocurrencies een hoger risico met zich meebrengt. In het LEENDERZ-FONDS voor Financiële Vrij en Blijheid (L4FH-fonds) is de allocatie van cryptocurrencies op dit moment (aug'17) maximaal 25%. Dit zijn enkele gerenommeerde cryptocurrencies. Daartegenover staan risico beperkende maatregelen zoals het houden van 11% aan goud en zilver. In het LEENDERZ-FONDS voor CryptoCurrencies is de allocatie van cryptocurrencies 98% en EURO in kas 2%. Dit fonds bezit een mix van zo'n 40 cryptocurrencies waarbij koersstijgingen te verwachten zijn.

De naam LFCC staat voor het Engelse: LEENDERZ Fund for Crypto Currencies. De 'L', de 'F' en de 'C's' vormen LFCC.

Over ons

Het LFCC-fonds is opgericht door Hjalmar Leenders als vermogensbeheerder en Martijn Dunant Maurits als controleur van de beheerder. Beide leven van een stabiel inkomen door salaris. Hjalmar is een Senior Adviseur Informatiebeveiliging & Privacy Compliance. Martijn is een advocaat gespecialiseerd op de gebieden belastingrecht en strafrecht.

Het LFCC-fonds is opgericht als Fonds Gemene Rekening. Daarmee zijn de deelnemers, formeel gezegd de participanten, direct en zelf de eigenaren van het fonds. Iedere deelnemer bezit het percentage van het fonds dat overeenkomt met diens aandeel in het fonds. De uitkering van rendement gebeurt ook aan de hand van het percentage van het aandeel dat een deelnemer in het fonds heeft. Simpel, eerlijk, gelijkwaardig, navolgbaar en helder.

Het LFCC-fonds is gestart uit de vraag van mensen die vermogen willen blootstellen aan de volatilitiet van cryptocurrencies, maar het aan de technishe kennis en kunde ontbreekt om zelf de cryptocurrencies te beheren. Het LFCC-fonds dient als custodian en houdt de cryptocurrencies van de participanten in beheer. Er bestaan voor zover dit bij ons bekend is (september 2017) geen fondsen die een dergelijke dienst leveren. Dit heeft Hjalmar en Martijn er in september 2017 toe aangezet om het LEENDERZ-FONDS voor CryptoCurrencies op te richten.

De doelen en pricipes van het LFCC-fonds

- Wij handelen met integriteit, gelijkheid en compassie.
- Maximaal groeien van vermogen door cryptocurrency koersstijging/ daling.
- Het beschermen van het vermogen tegen cryptocurrency koers volatiliteit.
- Het beschermen van het vermogen tegen diefstal/ hacks.
- Het beschermen van het vermogen tegen transactiefouten in de blockchain.
- Het fonds is voor alle deelnemers 100% transparant.
- Het fonds houdt 100% reserves aan.
- Investeringen en beleggingen worden gedaan voor de korte tot middellange termijn (wel speculatie).
- Het fonds leent voor geen enkel doel geld.
- Het fonds is 100% auditeerbaar door een RA en/of RE, de verspreidingskring zijn alle deelnemers.
- De beloning voor de beheerder/houder is 1% van het beheerde vermogen op jaarbasis.
- De beheerder zorgt voor minimale bank-, transactie-, operationele en facilitaire kosten.

Compliance

Het fonds is compliant aan Nederlandse en Europese wet en regelgeving
- Wet op vennootschapsbelasting 1969
- Wet vennootschapsbelasting FGR 2015
- NEN-ISO 27001 informatiebeveiliging
- Wet bescherming persoonsgegevens